Biegły Ekspert z zakresu klasycznych badań dokumentów - mgr inż. Piotr Olejniczak
+48 600 190 601
p.olejniczak@interia.pl

Strona główna » Archiwum

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Postępowania Karnego, która weszła w życie 01.07.2015r., możliwe stało się odczytywanie na rozprawie wszelkich dokumentów prywatnych, w tym opinii wykonywanych przez ekspertów na zlecenie stron. Jest to zgodne z zasadą kontradyktoryjności procesu, która to zasada zaczęła obecnie obowiązywać. Nasuwa się przy tym pytanie, czy „prywatny biegły” będzie miał taki sam dostęp …

Czytaj więcej

Porównawcze badanie kryminalistyczne pisma ręcznego polega na analizie zespołów cech ocennych, takich jak: cechy syntetyczne, mierzalne, topograficzne, motoryczne, konstrukcyjne, powtarzalne, pomiędzy materiałem dowodowym i porównawczym. Analiza pozwala na wykazanie różnic bądź zgodności (ewentualnie podobieństw) pomiędzy materiałem badawczym. Na ich podstawie formułowana jest opinia pismoznawcza, najczęściej mająca charakter kategorycznych rozstrzygnięć (potwierdzenie lub wykluczenie wykonawstwa danego zapisu …

Czytaj więcej

Podrobienie cudzego podpisu jest praktycznie niemożliwe. Każdy ma swój własny charakter pisma. Dokumenty też nie tak łatwo jest podrobić. Fałszerstwo da się wykryć w badaniach graficzno-porównawczych, posługując się mikroskopem i porównując kwestionowany podpis z materiałem porównawczym, mimo że jest wiele metod podrabiania. – Podpisy podrabiane są „na prześwit”, czyli np. przez szybę, można na podpis …

Czytaj więcej

Ekspertyza grafologiczna to szczegółowe badanie grafologiczne mające na celu przeanalizować charakter pisma konkretnej osoby. Grafolog przeprowadza takie badanie na zlecenie osoby zainteresowanej lub konkretnej firmy. Takie badanie grafologiczne porównuje autentyczność podpisów użytych na poszczególnych dokumentach. Ekspertyza grafologiczna jest przeprowadzana w sprawach spornych. Kiedy klient ma wątpliwości i podejrzenie co do autentyczności danego podpisu. W dzisiejszych …

Czytaj więcej