8 września, 2015 Branżowa wiedza Brak komentarzy

Porównawcze badanie kryminalistyczne pisma ręcznego polega na analizie zespołów cech ocennych, takich jak: cechy syntetyczne, mierzalne, topograficzne, motoryczne, konstrukcyjne, powtarzalne, pomiędzy materiałem dowodowym i porównawczym. Analiza pozwala na wykazanie różnic bądź zgodności (ewentualnie podobieństw) pomiędzy materiałem badawczym. Na ich podstawie formułowana jest opinia pismoznawcza, najczęściej mająca charakter kategorycznych rozstrzygnięć (potwierdzenie lub wykluczenie wykonawstwa danego zapisu przez konkretną osobę). U podstaw kategorycznego opiniowania leży twierdzenie naukowe, iż pismo człowieka jest indywidualnym śladem psychomotorycznym, powstałym w wyniku procesu adaptacji pisma wg własnego wzoru (personalizacja grafizmu).

Wszystkie artykuły użytkownika Piotr Olejniczak