Biegły Ekspert z zakresu klasycznych badań dokumentów - mgr inż. Piotr Olejniczak
+48 600 190 601
p.olejniczak@interia.pl

Branżowa wiedza

Strona główna » Branżowa wiedza

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Postępowania Karnego, która weszła w życie 01.07.2015r., możliwe stało się odczytywanie na rozprawie wszelkich dokumentów prywatnych, w tym opinii wykonywanych przez ekspertów na zlecenie stron. Jest to zgodne z zasadą kontradyktoryjności procesu, która to zasada zaczęła obecnie obowiązywać. Nasuwa się przy tym pytanie, czy „prywatny biegły” będzie miał taki sam dostęp …

Czytaj więcej

Porównawcze badanie kryminalistyczne pisma ręcznego polega na analizie zespołów cech ocennych, takich jak: cechy syntetyczne, mierzalne, topograficzne, motoryczne, konstrukcyjne, powtarzalne, pomiędzy materiałem dowodowym i porównawczym. Analiza pozwala na wykazanie różnic bądź zgodności (ewentualnie podobieństw) pomiędzy materiałem badawczym. Na ich podstawie formułowana jest opinia pismoznawcza, najczęściej mająca charakter kategorycznych rozstrzygnięć (potwierdzenie lub wykluczenie wykonawstwa danego zapisu …

Czytaj więcej

Podrobienie cudzego podpisu jest praktycznie niemożliwe. Każdy ma swój własny charakter pisma. Dokumenty też nie tak łatwo jest podrobić. Fałszerstwo da się wykryć w badaniach graficzno-porównawczych, posługując się mikroskopem i porównując kwestionowany podpis z materiałem porównawczym, mimo że jest wiele metod podrabiania. – Podpisy podrabiane są „na prześwit”, czyli np. przez szybę, można na podpis …

Czytaj więcej