Ekspertyza grafologiczna to szczegółowe badanie grafologiczne mające na celu przeanalizować charakter pisma konkretnej osoby. Grafolog przeprowadza takie badanie na zlecenie osoby zainteresowanej lub konkretnej firmy. Takie badanie grafologiczne porównuje autentyczność podpisów użytych na poszczególnych dokumentach. Ekspertyza grafologiczna jest przeprowadzana w sprawach spornych. Kiedy klient ma wątpliwości i podejrzenie co do autentyczności danego podpisu. W dzisiejszych czasach fałszerstwo jest popularne. Dlatego jeśli mamy do czynienia z ważnymi dokumentami warto być ostrożnym. W przypadku podejrzeń należy skorzystać z usług grafologa. Wyda on profesjonalna opinię na temat konkretnego podpisu. Porówna możliwe wzory podpisów lub pobierze próbki ręcznego pisma osoby podejrzanej o sfałszowanie dokumentu. W takim wypadku grafolog szczegółowo przeanalizuje wszystkie cech charakteru pisma. Na podstawie niego można określić osobowość danej osoby, wytłumaczyć niektóre jej zachowania.

Zastosowanie Analiz Grafologicznych

Często dochodzi do fałszerstwa podpisu w testamentach. Ponieważ osoba nieżyjąca już nie zostanie poddana badaniu grafologicznemu, wiele osób myśli iż można łatwo sfałszować podpis i osiągnąć korzyści finansowe. Nic bardziej mylnego, gdyż grafolog może porównać kilka dokumentów, gdzie jest uwidoczniony podpis zmarłej osoby. Możliwość zagarnięcia spadku nakłania wiele osób do fałszerstwa. W Polsce ten proceder jest karany. A ekspertyza grafologiczna stanowi ważny i cenny dowód podczas postępowania sądowego. Taka ekspertyza grafologiczna powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych. Z takich ekspertyz grafologicznych korzysta często policja oraz wszelkie inne organy ścigania. Bywa, że dzięki badaniu przeprowadzonemu przez grafologa można szybciej pojąć przestępce. Grafolog może opisać portret poszukiwanego pod względem jego cech pisma. Taka ekspertyza grafologiczna jest dołączana do dowodów w sprawie toczącej się w sądzie. Takie badanie przestępcy dostarcza cennych informacji. Na podstawie wielkości i kształtu liter oraz dokładności z jaką pisze dana osoba, można określić czy jest to osoba energiczna, wybuchowa czy flegmatyk. Czy może posiadać skłonności do pewnych reakcji. Czy jest to osoba uczciwa, rzetelna i godna zaufania. Jakie pobudki nią kierują. Wszystkich tych odpowiedzi na postawione pytania oraz wiele innych może dostarczyć ekspertyza grafologiczna.

Przebieg Badania

Całe badanie polega na szczegółowej analizie charakteru pisma. Dlatego przeprowadza ją tylko specjalista, aby wydać wiarygodną opinię. Ekspertyza grafologiczna to porównywanie wielu czynników dotyczących pisma, które odzwierciedlają osobowość człowieka. Z pomocy grafologa korzystają także inne instytucje. Ponieważ wiedza ta jest wszechstronnie wykorzystywana. Pozytywna analiza grafologiczna może być przydatna podczas poszukiwania pracy. Grafolog może wystawić potencjalnemu kandydatowi na pracownika referencje określające jego osobowość i zdolności. Może on również doradzić uczniowi podczas podejmowania decyzji odnośnie przyszłego kierunku studiów. Na podstawie ręcznie napisanego tekstu, grafolog może określić predyspozycje danej osoby do wykonywania określonych czynności. Z pomocy tego specjalisty korzystają poradnie dziecięce, które zlecają analizę pisma pacjenta. Poprzez takie badanie grafologiczne, można często wyjaśnić zachowanie dziecka. Szczególnie pomocne jest to w przypadku, kiedy małoletnie dziecko nie chce współpracować z pedagogiem czy psychologiem szkolnym. Wówczas taka opinia może być wskazówką do rozpoczęcia leczenia w danym kierunku. W naszym piśmie ukryte są cechy naszej osobowości .Ta wiedza jest przydatna i często stosowana przez psychologów. To właśnie oni współpracują z grafologami, kiedy mają do czynienia z ciężkimi przypadkami pacjentów. Ekspertyza grafologiczna daje obraz osobowości osób które próbowały się targnąć na swoje życie. Często na początku terapii jest słaby obraz całej sytuacji nie znana jest przyczyna takiego zachowania. Dlatego pomoc grafologa jest bardzo pomocna. Ekspertyza grafologiczna zyskała dużą popularność i jest powszechnie stosowana. Przydatna jest w wielu dziedzinach naszego życia.

Źródło: Grafologia i ekspertyza grafologiczna – Karol Stopka

Wszystkie artykuły użytkownika Piotr Olejniczak