KIM JESTEM?

J
estem emerytowanym oficerem Policji.
Wiele lat pracowałem w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, w pracowni Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych. Posiadam bardzo duże doświadczenie i umiejętności zawodowe w wykonywaniu i opiniowaniu ekspert pismoznawczych. Powyższe cechy zdobyłem poprzez ukończenie policyjnego systemu szkolenia kandydata na eksperta, oraz samodzielne wydanie kilkuset opinii z ekspertyz o różnym zakresie badań i stopniu trudności, na zlecenie: Sądów, Prokuratów, Policji, Urzędu Celnego.

JAKIE MAM KWALIFIKACJE ?

U
zyskanie uprawnień do opracowywania ekspertyz kryminalistycznych oraz wydawania opinii w ramach Laboratoriów Kryminalistycznych Policji w zakresie klasycznych badań dokumentów, nadane decyzją nr 20/2001 z dnia 07.06.2001r. Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.